บริษัท โพลิเอเซีย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2547 เป็นผู้ผลิตน้ำยาขัดลบรอยและขัดเงาทั้งในรูปแบบของแข็งและของเหลว ใช้สำหรับขัดลบรอยและขัดเงาผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะต่างๆ โดยดำเนินการผลิตในประเทศไทยซึ่งได้รับใบอนุญาติที่ถูกต้องตามมาตราฐานและอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลทางเทคนิคของ Europolish แห่งประเทสอิตาลี

ในระยะแรกผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการเฉพาะกลุ่มลูกค้าในประเทศไทย แต่ด้วยความไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาเราจึงคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของกลุ่มลูกค้าที่หลากหลาย โดยขยายตลาดไปยังระดับระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศจีนอีกด้วย

ปัจจุบัน ทางบริษัทโพลิเอเซียผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขัดเงา ให้แก่กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นผู้ผลิตด้านชุดเครื่องครัว เช่น หม้อ กระทะ ช้อนส้อม เคริองใช้สุขภัณฑ์ ท่อโลหะสเตนเลส และอะไหล่นาฬิกา

บริษัทได้มีความสัมพันธืทางด้านธุรกิจอย่างแน่นแฟ้นกับกลุ่มลูกค้าข้างต้น และเราได้พัฒนาผลิตภัณฑอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ตอบโจทย์แบบเฉพาะทางให้แกลูกค้าที่มีความต้องการหลากหลายได้มากที่สุด

วัตถุดิบนำเข้าจากยุโรปและได้รับการการันตีคุณภาพสูงสุดของผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป โรงงานของเราตั้งอยู่ที่จังหวัดชลบุรีและอยู่ใกล้นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงงานลูกค้าส่วนใหญ่ของเราอีกด้วย


head polisolhead polifluid